De ‘Parel’ vraagt om opheldering

Word Dorpsjutter
26 januari 2024
PaZ-Illustratie-100-jaar-vissersmonument
Egmonds Vissers Monument 100 jaar
27 mei 2022
_UPDATE: 13 OKTOBER 2023

Correctie op publicatie gemeente Bergen


In de gemeentekrant van vrijdag 13 oktober 2023 is te lezen dat 'bij de publicatie van afgelopen vrijdag (red. 6 okt 2023) (Z23 117958, Smidstraat 3 in Egmond aan Zee) is per abuis in de titel vermeld dat dit ‘van rechtswege’ is. Dit is onjuist en had niet vermeld moeten worden'.

Gepubliceerd op 15-09-2023
'Z23 117958 Smidstraat 3 in Egmond aan Zee: Omdat de publicatiedatum niet goed aansluit bij de verzenddatum van de beschikking zou u kunnen denken dat de ter-mijn voor het indienen van een bezwaar is verstreken. Toch lijkt het zo snel mogelijk indienen van een bezwaarschrift niet onmogelijk. De onafhankelijke adviescom-missie Bezwaarschriften zal dan, met in achtneming van het verschil in data, op de gebruikelijke zorgvuldige wijze beoordelen of uw bezwaar alsnog in ontvangst kan worden genomen.'

Houd u onze website in de gaten voor het vervolg van dit persbericht.
_PERSBERICHT: EGMOND AAN ZEE, 6 OKTOBER 2023

Inspraak voor bewoners


Naar aanleiding van de brief van Vereniging Dorpsbelangen Egmond ‘Parel’ aan Zee aan het College van Burgemeester en Wethouders en raadsleden voorafgaande aan de raadsvergadering van 28 september 2023, betreffende de verlate publicatiedatum van de omgevingsvergunning van Smidstraat 3 in Egmond aan Zee, geven wij u een update.

In de gemeentekrant van 6 oktober 2023 kunt u lezen dat de omgevingsvergunning voor de Smidstraat 3 in Egmond aan Zee van rechtswege is verleend. Doordat de publicatiedatum niet goed aansluit met de verzenddatum betekende dat de termijn voor het indienen van bezwaar binnen 5 dagen leek te zijn verstreken. Echter lijkt het zo snel mogelijk indienen van een bezwaarschrift niet onmogelijk. De onafhankelijke adviescommissie Bezwaarschriften zal dan, met in achtnemening van het verschil in data, op de gebruikelijke zorgvuldige wijze beoordelen of uw bezwaar alsnog in ontvangst kan worden genomen. Daarom adviseert de 'Parel' directe omwonenden, indien zij bezwaar willen maken, daar niet te lang mee te wachten! Verder heeft de 'Parel' het verzoek neergelegd om participatieavonden en -middagen te organiseren zodat bewoners inzicht krijgen in het bouwproject van 14 recreatie-appartementen en een bedrijfsruimte.

Houd u onze website in de gaten voor het vervolg van dit persbericht.

Een artist impression van de bouwplannen aan de Smidstraat 3 in Egmond aan Zee.

_PERSBERICHT: EGMOND AAN ZEE, 25 SEPTEMBER 2023

De 'Parel' vraagt om opheldering


Vereniging Dorpsbelangen Egmond 'Parel' aan Zee vraagt opheldering aan het College van Burgemeester en Wethouders en leden van de gemeenteraad. Het gaat om de verstrekking van de omgevingsvergunning betreffende Smidstraat 3 in Egmond aan Zee ten behoeve van het bouwen van 14 recreatie-appartementen en een bedrijfsruimte met een verzenddatum van 10 augustus 2023 jl. terwijl de publicatie ervan pas op 15 september j.l. verscheen. Hiermee verviel de termijn van 6 weken om bezwaar in te dienen en werd de termijn teruggebracht naar 5 dagen.

Dit vindt het bestuur onacceptabel, om deze reden vraagt de 'Parel' om een herziene behandeling van bovengenoemd perceel inclusief uitvoering van participatie, welke niet heeft plaatsgevonden maar wel degelijk door de ligging en de gekozen woonvorm, van noodzakelijk belang is voor de leefbaarheid van ons dorp.

 

Wij zetten ons in voor Egmond aan Zee

Wilt u op de hoogte blijven over de activiteiten van Vereniging Dorpsbelangen Egmond Parel aan Zee, een actie aanmelden of lid worden? Stuur ons dan een email.

LID WORDEN
Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met ons cookiesbeleid zie Privacy verklaring (AVG).