_ WIE ZIJN WIJ

Over ons

Visie


1. Het ontwikkelen en stimuleren van en deelnemen aan activiteiten die betrekking hebben op de ruimtelijke ordening, de leefbaarheid, het woonklimaat en het welzijn in en rond Egmond aan Zee.

2. Het initieren, stimuleren en coordineren van activiteiten, die gericht zijn op het bevorderen van samenwerkingsmogelijkheden tussen burgers, zowel individueel als in groepsverband en het samenwerken met organisaties, die eenzelfde doel nastreven.

3. Het behartigen van de directe en indirecte belangen van het dorp voortvloeiende uit de doelstelling bij overheden en andere instanties.

Andrea Rijtema (voorzitter)

Als geboren en getogen Egmondse woon ik het grootste gedeelte van mijn leven in Egmond aan Zee. Sinds 2008 ben ik zelfstandig actief in de fotografie en grafisch ontwerp onder de naam Dré Design.

Eind 2020 ben ik als aspirant bestuurslid bij de Parel aan Zee gekomen. Voornamelijk omdat ik wil meedenken over ontwikkelingen die van invloed zijn op ons mooie dorp. Ik vind het belangrijk dat Egmond voor de Egmonders blijft, jong en oud en daarmee het eigen karakter van Egmond aan Zee behouden blijft, waar niet alleen de inwoners, maar ook de vele bezoekers zo van genieten. Sinds eind 2023 heb ik - na een periode als interim - het voorzitterschap overgenomen.


Aan het besef dat wij als inwoners van Egmond aan Zee verantwoordelijk zijn voor het behoud van ons Derp wil ik graag mijn steentje bijdragen.

Jan Mesu (secretaris)

Sinds 2019 ben ik lid van het bestuur van de Parel als secretaris.

Bijna 50 jaar woon ik in Egmond aan Zee en ben ik in het dorp werkzaam geweest als directeur van de Trompschool. Deze school is samengegaan met de Jozefschool en uit die fusie is basisschool de Branding ontstaan.

In 1996 ben ik naast mijn schoolwerk wethouder geworden in de gemeente Egmond en later in de gemeente Bergen.


Ik vind het belangrijk dat de mening van de Egmonders onder de aandacht wordt gebracht bij het gemeentebestuur en daar wil ik me voor inzetten bij de Parel.

Siem Zwaan (penningmeester)

In 'Derp' geboren en opgegroeid en nog steeds wonend in Egmond aan Zee. Getrouwd met Hilde en vader van Job en Jelle.

Als uitvoerder werkzaam geweest aan infra technische uitdagingen voor diverse gemeenten in Noord-Holland.


Ik hoop dat mijn kennis en inzet voor De Parel kan bijdragen aan het verbeteren en behouden van ons mooie dorp.

Gerjan Zwaan (bestuurslid)

Geboren en opgegroeid in ons dorp, voel ik me al vanaf mijn jongste jaren verbonden met de zee, het strand en de duinen. Door die interesse voor natuur en landschap leerde ik als praatgraag verder voor aardrijkskundeleraar.

Na vijfendertig jaren voor de klas op de middelbare school van Enkhuizen en acht jaren voorzitterschap van de duinlandjesvereniging De Noord werd ik bestuurslid van de Parel om ons dorp binnen de gemeente Bergen te vertegenwoordigen.


Ik heb grote aardigheid in het schrijven over de geschiedenis van ons dorp en de duinen. Door het budget van de Parel is het mogelijk met informatieborden de bewoners en de badgasten over de cultuurhistorie van het oude vissersdorp te vertellen.

Aspirant bestuurslid

Vanaf januari 2024 wordt het bestuur ondersteund door aspirant bestuurslid Jan Stam.


Nicole Zwartelé (gebiedsregisseur)

Ons vaste aanspreekpunt aangaande vragen van bewoners aan de gemeente Bergen (N-H) is Nicole Zwartelé, de gebiedsregiseur voor de Egmonden, Egmond aan Zee, Egmond aan den Hoef en Egmond-Binnen.

De gebiedsregisseur biedt ondersteuning aan inwoners en ondernemers bij onderwerpen met maatschappelijke en politieke impact. De gebiedsregisseur heeft vooral een verbindende rol. Vanuit een groot netwerk kan de gebiedsregisseur de juiste verbindingen tot stand brengen tussen inwoners, ondernemers, organisatie en bestuur.

Rechtstreeks contact met Nicole kan natuurlijk ook, per email: nicolezwartele@debuch.nl of telefoon: 088 - 909 73 25.


Met elkaar zorgen we voor een omgeving waar u met plezier woont, werkt en leeft. Deel uw idee om het in uw buurt leuker, mooier of beter te maken met de gemeente. Dan onderzoeken we samen de mogelijkheden.

LID WORDEN
Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met ons cookiesbeleid zie Privacy verklaring (AVG).