_DENK MEE ALS INWONER VAN EGMOND AAN ZEE

Naar een groener Plan Zuid


Het plan betreft ‘De Zuid’ tussen de Eisenhowerstraat, Rooseveltstraat, Churchilllaan en een deel van de Marshallstraat.


Door wind, zand en zout is het voor bomen en planten in een kustdorp moeilijk om te overleven. Vooral in het hoger gelegen Plan Zuid waar ook het lage grondwater de groei bemoeilijkt. Het groen staat er hierdoor hier en daar wel heel armetierig bij. Dit was voor ons als bewonersvereniging reden om tijdens de inspraak voor het nieuwe groenbeleidsplan van Bergen nadrukkelijk te vragen om ‘de Zuid’ als eerste wijk binnen de gemeente te gaan vergroenen. De gemeente heeft hier positief op gereageerd. Er is een groenplan voor de Zuid gemaakt dat binnen vijf jaar zal worden gerealiseerd.

Inloopbijeenkomst op 27 oktober 2022

Grote opkomst van bewoners


Op de inspraakmiddag en -avond op de gemeentewerf over het concept groenplan van De Zuid was er gelukkig een grote opkomst van bewoners. Gelukkig, omdat het de bedoeling is, dat de door het Groenbureau voorgestelde ideeën over vergroening kritisch worden bekeken, en zodanig worden aangepast om tot een voor de bewoners acceptabel resultaat te komen.

En inderdaad, naast de positieve reacties waren er ook flink wat aanmerkingen. Vooral uit de Marshallstraat waar de aanleg van een groenstrook voor de woonhuizen minder werd gewaardeerd. De reacties zijn opgeschreven en samen met een aantal nagekomen mails worden deze gebruikt voor de aanpassing van het groenplan.

Foto's gemaakt tijdens de inloopbijeenkomst bij de Gemeentewerf Egmond aan Zee (fotografie: Gerjan Zwaan).

Inloopbijeenkomst 27 oktober 2022

Een groener Plan Zuid


Samen met De 'Parel' organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst op 27 oktober 2022:
Waar: Gemeentewerf, P. Schotsmanstraat 10
Wanneer: tussen 16.00 en 20.00 uur

Lukt het u niet om te komen, dan kunt u de plannen bekijken >>.

Wilt u reageren?
Dat kan per email via de website van de gemeente: Groener Egmond aan Zee >>

Na het ophalen van uw opmerkingen, zal het plan waar mogelijk en wenselijk is, worden aangepast.

Foto v.l.n.r. Pieter Voet (Gemeentewerf Egmond aan Zee) en Bert Stam (fotografie: Gerjan Zwaan).

Inspraak en een eerste aanpak
In het voorjaar is er met enkele ‘groenambtenaren’, de mannen van de gemeentewerf en een paar bewoners van de Zuid een wandeling gemaakt om de mogelijkheden in de Zuid te bespreken. Met het plan om dit jaar in de Eisenhowerstraat van start te gaan. Met duinvegetatie als duindoorn, abeel en helm.

Voor het vijfjarenplan is een extern bureau ingeschakeld. Deze groenexperts hebben hun best gedaan om soorten uit te zoeken die geschikt zijn. Zo doen bomen met harde bladeren en grijsbladige bomen het relatief goed aan de kust. En er is rekening gehouden met de ligging van leidingen en de riolering.

Een veranderd klimaat
Door de Zuid te vergroenen wordt het er niet alleen fleuriger, maar is het gebied ook beter voorbereid op klimaatveranderingen en extreem weer. Dat is belangrijk in Egmond aan Zee, waar de openbare ruimte grotendeels verhard is en op plaatsen schuin afloopt naar de Voorstraat. Wanneer er meer groene perken komen, kan het regenwater beter in de bodem wegzakken. Meer groen zorgt ook voor verkoeling tijdens lange periode van hitte en helpt de biodiversiteit. Deze onderwerpen hebben in het nieuwe groenbeleid van de gemeente Bergen prioriteit.

 

Wij zetten ons in voor Egmond aan Zee

Wilt u op de hoogte blijven over de activiteiten van Vereniging Dorpsbelangen Egmond Parel aan Zee, een actie aanmelden of lid worden? Stuur ons dan een email.

LID WORDEN
Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met ons cookiesbeleid zie Privacy verklaring (AVG).