_ GEMEENTE BERGEN

Beleidsplan Van Afval naar Grondstof


Grondstoffenplan


Tijdens het maandelijks bestuursoverleg van Parel aan Zee nodigen wij dikwijls vertegenwoordigers van de gemeente Bergen en/of andere organisaties uit om ons te informeren over activiteiten die belangrijk zijn voor Egmond aan Zee.

Update 21 juni 2021

Van afval naar grondstof

De gemeenteraad heeft op 20 mei 2021 unaniem het grondstoffenplan van 'afval naar grondstof' aangenomen. Na de zomer zullen de inwoners van de gemeente Bergen (NH) hierover worden geïnformeerd. Het streven is om in 2022 te starten met het plan.

Meer informatie


Na de zomer brief aan inwoners
maatwerk voor Egmond aan Zee
In 2022 start grondstoffenplan

Meer informatie kunt u vinden op de website van de gemeente Bergen (NH) >>

Eerdere berichtgeving:

Van afval naar grondstof

De overheid heeft bepaald dat iedere gemeente in Nederland aan de gestelde doelstelling van 30 kg per inwoner/ per jaar dient te voldoen. Hieronder een korte inzage van de tot standkoming van het beleidsplan in de gemeente Bergen. Op korte termijn informeert de wethouder (via de media) de inwoners hoe het beleidsplan van afval naar grondstof wordt gerealiseerd en wat het voor u betekent?

Plan van aanpak


Doelstelling van het grondstoffenplan: maximaal 30 kilo restafval per inwoner per jaar.

25 maart commissie avond
6 april besluit college
29 april commissie
20 mei besluitvorming

Aanpassingen om doelstelling van 30 kilo restafval per inwoner per jaar te halen


Verbetering van de milieustraten, het weer in eigen beheer nemen van de afvalinzameling en een nieuw grondstoffenplan. Hiermee wil het college dat de inwoners van de gemeente Bergen (N-H) nog maar 30 kilo restafval per inwoner per jaar overhouden. Ter info nu is dat gemiddeld 230 kilo per inwoner per jaar.

Grondstoffenplan
In november 2018 is de startnotitie Afvalstoffenplan 2019-2025, inmiddels omgezet naar Grondstoffenplan 2021-2030. Daarin wordt al gesproken van het streven om in 2030 nog maar 30 kilo restafval per inwoner per jaar over te houden. In het plan wil het college samen met de gemeenteraad doelstellingen en ambities vastleggen en een plan van aanpak maken om die te behalen.

Milieustraten
Nog een uitdaging is het verbeteren van de milieustraten, dat zijn de plaatsen waar grof afval naar toe kan worden gebracht in de gemeente. De aanwezige milieustraten zijn verouderd.

Verder kunnen inwoners er niet voor alle soorten grof afval terecht. Om dit te verbeteren is veel geld nodig. Het college wil samen met de gemeenteraad een toekomstbestendige oplossing realiseren voor het inzamelen van grof afval.

Inzameling in eigen beheer BUCH
De afgelopen tien jaar verzorgde HVC het inzamelen van het afval in Bergen. Het college stelt voor om vanaf januari 2023 dit weer in eigen beheer te doen, daar Bergen binnen de BUCH de enige gemeente is die niet zelf via een ambtelijke werkorganisatie het afval inzamelt. Door dit weer zelf te gaan doen hoopt de gemeente sneller te kunnen handelen. De dienstverleningsovereenkomst met HVC is tot eind 2022. HVC blijft wel verantwoordelijk voor het verwerken van het ingezamelde rest- en GFT afval.

Wanneer?
De aankomende tijd zal de gemeente onderzoeken hoe de BUCH werkorganisatie het afval kan gaan inzamelen, zodat dit op 1 januari 2023 kan ingaan. In mei wordt de gemeenteraad gevraagd hun visie te geven op de veranderingen. Het beleidsplan en een plan van aanpak voor de milieustraten moeten eind 2022 klaar zijn.


Wethouder Erik Bekkering: 'We zijn een hele groene gemeente, maar we hebben nog een slag te maken in de manier waarop we met ons afval en onze grondstoffen omgaan. Met deze maatregelen en een goed beleid willen we de verduurzaming naar een hoger plan tillen'.

Bronnen
Hieronder een aantal links naar informatie over de tot standkoming van het Grondstoffenplan of zoals het nu wordt genoemd: Beleidsplan van Afval naar Grondstof, dat donderdag 20 mei 2021 als hamerstuk op de agenda staat van de Gemeenteraadsvergadering (zie foto en/of het gemeentenieuws van vrijdag 14 mei 2021).

Raadsvergadering 15 november 2018 (pdf)
Raadsvergadering 4 juni 2020 (pdf)
Vang Support Bergen NH van Afval naar Grondstof (pdf)

Wat gaat dit voor de inwoners betekenen?

De Parel aan Zee blijft het beleidsplan van Afval tot Grondstof volgen. Ook zijn wij zeer benieuwd naar de wijze waarop de gemeente Bergen het plan gaat aanpakken en wat dit voor de inwoners gaat betekenen.

 

Wij zetten ons in voor Egmond aan Zee

Wilt u op de hoogte blijven over de activiteiten van Vereniging Dorpsbelangen Egmond Parel aan Zee, een actie aanmelden of lid worden? Stuur ons dan een email.

LID WORDEN
Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met ons cookiesbeleid zie Privacy verklaring (AVG).