_ PANTHEUM VASTGOED ONTWIKKELING

Bouwplan Duinkonijn


Tijdens het maandelijks bestuursoverleg van Parel aan Zee nodigen wij dikwijls vertegenwoordigers van de gemeente Bergen en/of andere organisaties uit om ons te informeren over activiteiten die belangrijk zijn voor Egmond aan Zee.

Bouwplan Duinkonijn


Pantheum Vastgoed Ontwikkeling BV presenteert bouwplan van 38 woningen aan de Julianastraat, Bergstraat en Visserstraat.

Voor Egmonders
Voor starters en senioren
Huurwoningen
Koopwoningen
Parkeren in kelder

Deel uw mening met de gemeente Bergen

Download het inspraakreactie formulier en stuur het op of mail het aan de gemeente Bergen!

Wat te denken van het plan Duinkonijn?


Kortgeleden hebben wij op initiatief van Peter Kok, de eigenaar van Pantheum Vastgoed Ontwikkeling BV een uitleg gekregen over zijn plan ‘Duinkonijn’. In de vorige Flessenpost heeft u al kunnen lezen wat dit inbreiplan in het centrum van Egmond aan Zee inhoudt: de bouw van 38 wooneenheden aan de Julianastraat, Bergstraat, Visserstraat en het achterliggende terrein tot de Oudkatholieke Kerk; 15 wooneenheden voor sociale (betaalbare) huur of koop, de resterende 23 woningen voor de verkoop.

Woningnood in Egmond verminderen
De ontwikkelaar benadrukt ons als oud-Egmonder dat het gehele plan bedoeld is om de woningnood in Egmond te verminderen. Daar zijn wij als bewonersvereniging natuurlijk blij mee, er wordt woonruimte gemaakt voor starters en voor de oudere Egmonders in het centrum van het dorp, waardoor hun grote woningen in Egmond zullen vrijkomen voor jonge gezinnen.

Behoud kleinschalig visserdorp
Toch hebben wij de ontwikkelaar vanuit onze optiek, het behoud van het beeld van een kleinschalig vissersdorp in het centrum, moeten wijzen op enkele bezwaren van zijn plan. Het gaat ons vooral om de bouw van een witte ‘wachttoren’ van driehoog op de hoek van de Julianastraat en de Bergstraat en een tweede, wat minder hoog vierkant even verderop in de Bergstraat.

Qua vorm en hoogte niet passend en volledig detonerend aan het begin van dat smalle straatje waar nog de sfeer van ons vissers- en duindorp bewaard is gebleven. En wat te denken van de schaduwwerking van een dergelijke hoogbouw? De tekeningen tonen ons een zonnige Bergstraat, met de zon vanuit het noorden!

Welk prijskaartje hangt er aan deze woningen met een ondergrondse garage?
Ook het straatbeeld van de Julianastraat zal ingrijpend worden gewijzigd. Het elf meter hoge bouwfront aan de westkant van de Julianastraat zal ons het zicht op de kerk grotendeels ontnemen. Het geheel wordt wel verfraaid met enige puntgevels en het Verenigingsgebouw blijft als gevel behouden, een verbetering van de huidige rommelige situatie. Welk prijskaartje hangt er aan deze woningen met een ondergrondse garage? Zal het wel betaalbaar zijn voor de Egmonder, of in tweede instantie alleen voor de rijke buitenstaander? Want hoe stringent kan de toewijzing aan alleen onze inwoners plaatsvinden?

De hoogte in het bestaande bestemmingsplan van maximaal zeven tot tien meter zal moeten worden aangepast tot twaalf meter en een deel van de Julianastraat zal als bouwruimte worden gebruikt. De Parel heeft de ontwikkelaar aangeraden zijn Bergstraatplannen te veranderen in een beter passend kleinschalig alternatief, wil het plan niet in jarenlange bezwaarschriftprocedures verzanden.

Pantheum Vastgoed Ontwikkeling BV organiseert in april een aantal inloopavonden waar u zich, als betrokken Egmonder, aan de hand van de tekeningen en een maquette een beeld kunt vormen van het plan ‘Duinkonijn’ en uw mening aan de ontwikkelaar kenbaar kunt maken.

 

Wij zetten ons in voor Egmond aan Zee

Wilt u op de hoogte blijven over de activiteiten van Vereniging Dorpsbelangen Egmond Parel aan Zee, een actie aanmelden of lid worden? Stuur ons dan een email.

LID WORDEN
Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met ons cookiesbeleid zie Privacy verklaring (AVG).